Dit doen wij

Maak huiselijk geweld bespreekbaar

Stichting Kezban heeft veel kennis over de manier waarop complexe, gevoelige onderwerpen als huiselijk en eergerelateerd geweld bespreekbaar gemaakt kunnen worden bij de allochtone doelgroep. Stichting Kezban geeft voorlichting over deze onderwerpen, biedt advies en probeert beleid te beïnvloeden. Daarnaast adviseren we professionals over hun projecten op dit gebied en zetten we ook zelf projecten op rond relaties, seksualiteit en eergerelateerd geweld.

Terug