Wij zoeken bestuursledenStichting Kezban zoekt nieuwe bestuursleden

Stichting Kezban is een landelijke organisatie die zich richt op het voorkomen en bestrijden van huiselijk en eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijk en achterlating. Ons werk financieren we met donaties en projectsubsidies. Stichting Kezban is een kleine organisatie met een bestuur dat bestaat uit minimaal 5 vrijwilligers. De leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar met een eenmalige herbenoemingsmogelijkheid.

Het bestuur is een werkbestuur waarin iedere bestuurder een taak heeft. En daarnaast de voorkomende dingen doet. 

Op dit moment zijn we op zoek naar bestuursleden: we zoeken een secretaris en algemeen bestuursleden. Het gaat om een gemiddelde inzet van 4 uur per week.

Het bestuur vergadert circa 1 x per maand. Er is een onkostenvergoeding beschikbaar (reiskosten ed).

Profiel bestuursleden

  • Kennis van het werkveld waarin Kezban zich beweegt en de thema's waar Kezban zich op richt
  • Gericht op samenwerking
  • Bij voorkeur actief op Kezban-thema's in landelijke en/of lokale netwerken
 
Taken secretaris
  • Opzetten en bijhouden van het archief
  • Voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter
  • Verzorgen verslaglegging en beantwoording van ingekomen post 
  • Opstellen inhoudelijk deel jaarverslag
  • aanleveren van informatie voor interne en externe nieuwsvoorziening
  • in de gaten houden van de bestuurlijke regels. 

 

Taken algemeen bestuurslid

  • Het zou fijn zijn als het bestuurslid in staat is de communicatie-activiteiten van Kezban te doen. We vragen dan iemand die makkelijk kan schrijven en communiceren, een plan voor communicatie te maken en die vindt het leuk en heeft kennis van social media, website onderhoud, volgen van het nieuws.

U kunt reageren door uw CV met motivatie te sturen naar Mieke Maas, secretaris bestuur Stichting Kezban, mmaas@stichtingkezban.nl. Voor vragen kunt u bellen naar Mieke Maas, 06 54702087.

Voor meer informatie zie www.stichtingkezban.nl en www.hallokezban.nl.